ગુજરાત પોલીસે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને સબ ઈન્સ્પેક્ટરોની ભરતી માટે ટૂંકી સૂચના બહાર પાડી છે. ગુજરાત પોલીસની ખાલી જગ્યાની સૂચના મુજબ, વિભાગમાં 12472 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. વિભાગે તમામ જરૂરી વિગતો સાથે અંતિમ સૂચના પણ બહાર પાડી છે.

આ ભરતી જનરલ ડ્યુટી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, SRPF કોન્સ્ટેબલ, જેલ વોર્ડર, પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર અને અન્ય જગ્યાઓ માટે કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોને અંતિમ સૂચનાની રાહ જોવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ખાલી જગ્યા વિતરણ

પોસ્ટનું નામ પોસ્ટની સંખ્યા

નિઃશસ્ત્ર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (પુરુષ) 316

નિઃશસ્ત્ર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (સ્ત્રી) 156

નિઃશસ્ત્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) 4422

નિઃશસ્ત્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (સ્ત્રી) 2178

આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) 2212

આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (સ્ત્રી) 1090

આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (SRPF) (પુરુષ) 1000

જેલ સિપાહી (પુરુષ) 1013

જેલ સિપાહી (સ્ત્રી) 85

કુલ 12472

ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે/ ગુજરાત પોલીસ ભારતી 2024 માટે પોર્ટલ ojas.gujarat.gov.in પર નોંધણી કરાવી શકે છે. ઓનલાઈન અરજીઓ 4 એપ્રિલ 2024થી શરૂ થઈ રહી છે.


ગુજરાત રાજ્યનું નામ

વિભાગનું નામ ગૃહ વિભાગ ગુજરાત

ભરતીનું નામ ગુજરાત પોલીસ ભારતી 2024

ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા 12472

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને સબ ઈન્સ્પેક્ટરની જગ્યાઓનું નામ

અરજી પદ્ધતિ ઓનલાઇન

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 એપ્રિલ 2024

સત્તાવાર વેબસાઇટ police.gujarat.gov.in અને lrdgujarat2021.in

ગુજરાત પોલીસ ભારતી પાત્રતા માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત


કોન્સ્ટેબલઃ ઉમેદવારે માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશનમાંથી 10+2 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર: ગુજ પોલીસની ખાલી જગ્યા માટે અરજી કરનાર ઉમેદવાર પાસે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.

ઉંમર મર્યાદા

કોન્સ્ટેબલઃ વય મર્યાદા 18 થી 33 વર્ષની વચ્ચે રાખવામાં આવી છે.

સબ ઈન્સ્પેક્ટર: ઉમેદવારોની ઉંમર 20 થી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. સત્તાવાર સૂચના વય મર્યાદા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખનો ઉલ્લેખ કરશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા એ બહુ-તબક્કાની પ્રક્રિયા છે જે પોલીસ દળ માટે ઉમેદવારોની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરે છે. પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષા, શારીરિક કસોટી અને દસ્તાવેજ ચકાસણીનો તબક્કો શામેલ છે, દરેક ઉમેદવારની ક્ષમતાઓના વિવિધ પાસાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે રચાયેલ છે.

લેખિત પરીક્ષા દરમિયાન, ઉમેદવારોનું મૂલ્યાંકન તેમની જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓ પર કરવામાં આવે છે, જેમાં સામાન્ય જાગૃતિ, તર્ક અને સંખ્યાત્મક ક્ષમતાના તેમના જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે. શારીરિક પરીક્ષણ ઉમેદવારની શારીરિક તંદુરસ્તીનું મૂલ્યાંકન કરે છે, જેમાં તેમની સહનશક્તિ, શક્તિ અને ચપળતાનો સમાવેશ થાય છે, જે પોલીસ અધિકારી માટે તમામ આવશ્યક ગુણો છે. છેલ્લે, દસ્તાવેજ ચકાસણીનો તબક્કો ઉમેદવારના સબમિટ કરેલા દસ્તાવેજો, જેમ કે શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો, ID પ્રૂફ અને અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજોની અધિકૃતતાની ખાતરી કરે છે.

એકંદરે, પસંદગી પ્રક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાત પોલીસ દળનો ભાગ બનવા માટે જરૂરી જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓ, શારીરિક તંદુરસ્તી અને જરૂરી દસ્તાવેજો ધરાવતા સૌથી યોગ્ય ઉમેદવારોને ઓળખવાનો છે.

અરજી તારીખો

ઓનલાઈન અરજી કરવા અને ફી ભરવાની શરૂઆતની તારીખ: 04-04-2024 (15:00 PM)

ઓનલાઈન અરજી કરવાની અને ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 30-04-2024 (23:59 PM)

નોંધણી ફી

જનરલ કેટેગરી (પીએસઆઈ કેડર) માટે: રૂ. 100/-

સામાન્ય શ્રેણી (લોકરક્ષક સંવર્ગ) માટે: રૂ. 100/-

સામાન્ય શ્રેણી માટે (બંને (PSI+LRD)): રૂ. 200/-

EWS/SC/ST સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો માટે: શૂન્ય

ચુકવણી મોડ: ઓનલાઈન દ્વારા

ગુજરાત પોલીસ ભારતી 2024 માટે ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી?

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે, આ પગલા-દર-પગલાની સૂચનાઓને અનુસરો:

ગુજરાત સરકારની અધિકૃત OJAS વેબસાઇટની મુલાકાત લો: ojas.gujarat.gov.in.

હોમપેજ પર, ‘ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024’ માટેની સૂચના લિંક જુઓ, પછી તેના પર ક્લિક કરો.

સૂચનામાં ઉલ્લેખિત સૂચનાઓ અને આવશ્યકતાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

કોન્સ્ટેબલ અથવા સબ ઇન્સ્પેક્ટર, સંબંધિત પોસ્ટ માટે ‘ઓનલાઈન અરજી કરો’ લિંક પર ક્લિક કરો.

તમામ જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો.

તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો નિયત ફોર્મેટ અને કદમાં અપલોડ કરો, જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ અને સહી.

અરજી ફોર્મ સબમિટ કરતા પહેલા તેમાં દાખલ કરેલી તમામ વિગતોની ચકાસણી કરો.

ચકાસણી પછી, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભાવિ સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.


સત્તાવાર લિંક્સ

અધિકૃત વેબસાઇટ – police.gujarat.gov.in | lrdgujarat2021.in

ખાલી જગ્યાની સૂચના - અહીં ડાઉનલોડ કરો

ઓનલાઈન અરજી કરો - અહીં નોંધણી કરો


Post a Comment

Previous Post Next Post